Election

Kapos

Hindi naman ako pundit, pero sumusubaybay din sa pulitika, pati na sa progresibo/kaliwang pulitika. Sagot ko ito sa kolum ni Manuel L. Quezon III kahapon sa PDI.

Magsasaka sa Hacienda Luisita.

Sa wakas, ipinakita na ni Manolo Quezon sa kanyang kolum ngayon sa Philippine Daily Inquirer ang matagal nang kinikimkim na kawalan ng tiwala at disgusto sa pulitika ng Kaliwa. Ito ang buod ng persepsiyon niya: Marahas ang Kaliwa, tuso ito sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang puwersang pampulitika, at wala itong marangal na layunin maliban sa maagaw ang kapangyarihan ng kasalukuyang estado-poder.

Sa unang tingin, tila may katotohanan sa mga persepsiyong ito. May armadong tunggalian nga naman na nagaganap ngayon, at kadalasang itinuturing na bahagi ng Kaliwa ang mga organisasyon at indibidwal na sangkot sa rebolusyong ito. Totoong sa tinagal ng panaho’y may napaunlad na itong sopistikasyon sa pakikitungo sa mga pulitiko, at sa mga pulitikal na partido at puwersa. At bagamat maaaring pagdebatihan ang “karangalan” sa layunin ng sinumang organisasyon, layunin naman talaga ng Kaliwa na mamuno ito balang araw, at sa katotohana’y sa ngayon pa lang ay may malinaw na itong plataporma at programa kung ano ang gusto nitong gawin sa poder kapag nangyari ang inaasam nitong tagumpay.

Pero ito ba ang kabuuan ng katotohanan? Kung gagawing salalayan ng kanyang mga kolum at punditry, mas malamang kaysa hindi na magkamali, kapusin o mandaya na lang sa datos.

At ito na nga ang ginawa niya sa huling kolum niya. Totoo namang naging paborable ang pagtanggap ng mga organisasyong bahagi ng “legal na Kaliwa” sa deklarasyon ni Sen. Francis “Chiz” Escudero ng pagbitiw sa kanyang partidong Nationalist People’s Coalition. Malamang na totoong nakikipag-ugnayan ang mga ito sa senador, matapos makipag-ugnayan sa iba ring pulitikong nagbabalak na tumakbong pangulo tulad ni Sen. Manuel Villar. Totoo ring binabatikos ng Kaliwa si Sen. Noynoy Aquino, ang kandidatong malinaw na sinusuportahan ni Quezon, sa mga tindig niya sa ilang isyu, kabilang ang nangyayari ngayon sa Hacienda Luisita na pag-aari niya at ng kanyang mga kaanak.

Ang problema, marami ring hindi sinabi ang kanyang kolum. (Isipin na lang natin na malamang na hindi niya alam, kaysa isipin nating sadya niya tayong nililinlang.) Halimbawa, hindi sinasabi ni Quezon na hindi National Democratic Front ang nakikipag-usap sa mga tulad ni Villar kaugnay ng eleksiyon. Sa huli kong pagkakaalam, rebolusyonaryong organisasyon ang NDF at idindiklera nitong hindi ito lumalahok sa halalan sa balangkas ng Saligang Batas ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan lamang ito sa mga personahe at mga kinatawan ng estado para makipagnegosasyon hinggil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan nito ng ng estado. (Huwag na nating pag-usapan pa ang pasaring niya kay Jose Maria Sison bilang “eternal Chairman,” dahil wala namang punto na bakbakin pa kanya ang persepsiyong ito.)

Nariyan din, siyempre, ang akusasyon niyang ipinalalabas bilang katotohanan, nabuo sa kanya mula sa kanyang limitadong kaalaman sa Kaliwa: na may vendetta kontra sa mga Aquino ang mga organisasyon dito, na nagpumilit lamang itong yakapin si Cory nang makita ang malawakang pagluksa nang ang huli’y mamatay, na dumidikit ang mga ito kay Escudero bilang reaksiyon sa popularidad ni Noynoy.

Mamamahayag lamang ako, limitado rin naman ang sinasaklawan, limitado ang impluwensiya at nagsusulat lamang sa isang alternatibong newsmagazine – pero tila mas marami pa ang alam ko kaysa kay Quezon. Alam kong hindi makatotohanan ang sinasabi niyang vendetta laban sa mga Aquino (pinatutungkulan marahil ni Quezon ang immediate na pamilya ni Cory, Ninoy, Noynoy, hanggang kay James Jr. ni Kris). Marami sa mga polisiya ng gobyernong Aquino ang tinutulan ng Kaliwa, mula sa pumalyang repormang agraryo hanggang sa polisiyang low intensity conflict laban sa insurhensiya. Kinondena rin ng Kaliwa – na sa totoo’y mga organisasyon ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita – ang pagtrato ng mga Cojuangco sa mga manggagawang bukid nito sa asyenda. Kinondena nito ang mga masaker at pagpatay sa panahon ng panunungkulan ni Cory. Ito ba ang sinasabi ni Quezon na vendetta?

Limitado lamang ang kaalaman ko, pero kuha kong polisiya ng progresibong mga party-list ang pakikipag-usap sa lahat ng partido at indibidwal na lalahok sa halalan at deklaradong bahagi ng oposisyon laban sa rehimeng Arroyo. Alam kong nakipag-usap ang mga progresibong ito sa mga tulad nina Mar Roxas at Villar, at tiyak akong lumapit ito kay Noynoy. At bakit hindi? Nasa polisiya at interes ng mga progresibo na makipag-usap sa lahat ng mga puwersa sa oposisyon ngayong eleksiyon, para sa posibleng pagkakaisa sa plataporma at kampanya. Ano kaya ang sinabi ni Noynoy?

Sa kolum ni Quezon, parang lumalabas na buung-buo nang tumataya ang mga progresibong ito kay Escudero. Uulitin ko, limitado lang ang kaalaman ko, at napulot ko ito sa mga diyaryo: Pinuri ng mga militante si Escudero sa pagkalas niya sa partidong pinangingibabawan ni Danding Cojuangco, sa deklarasyon niyang pagpabor sa dagdag-sahod sa mga manggagawa at pagtutol sa polisiya ng kontraktuwalisasyon sa paggawa at sa Oil Deregulation Law. Pinuri din ng mga militante si Escudero sa posisyon nitong iabsuwelto ang mga magsasaka sa mga utang nito sa mga panginoong maylupa sa proseso ng paglilipat sa nauna ng mga lupaing napailalim sa repormang agraryo.

Partikular ang mga papuring ito. Walang pag-eendorso sa mga pahayag na ito; pero malinaw nagalak sila sa mga posisyong tinindigan ni Escudero.

Matagal na nagpapahaging ng ganitong walang pagtiwala sa Kaliwa si Quezon, at nakalulungkot isipinang nagsara na siya sa mga kaalamang magpapatalas pa sana sa kanyang opinyon.

Kolum ni Quezon sa PDI: http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20091104-234258/A-wedge-of-Chiz

Advertisements
Standard

2 thoughts on “Kapos

  1. talaga sigurong hanggang doon na lang ang kayang abutin ng pag-iisip ng quezon na to. takot sa kaliwa, eh. meron talagang taong ganyan na nagiging bobo dahil sa maling paniniwala na matagal na nyang itinanim sa isipan nya. hindi ako nanghihinayang sa kanya.

  2. krguda says:

    Blagadag, sabi nga ng isang teorista, bahagi iyan ng “strategies of containment” ng liberal na ideolohiya: hanggang diyan na lang ang unawa niya dahil kung lalampas siya rito, malalantad ang angking kontradiksiyon at pagkabangkarote ng panindigan niya. May mas simpleng quote na may parehong ibig sabihin si Upton Sinclair: “It is difficult to get a man to understand something when his job depends on not understanding it.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s