Agrarian Reform

Bungkalan sa Hacienda Luisita, Nobyembre 29, 2011

Matapos ito ng desisyon ng Korte Suprema na kumatig sa pamamahagi ng asyenda sa mga manggagawang bukid.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s