Agrarian Reform

Bungkalan sa Hacienda Luisita, Nobyembre 29, 2011

Matapos ito ng desisyon ng Korte Suprema na kumatig sa pamamahagi ng asyenda sa mga manggagawang bukid.

Advertisements
Standard